ما کی هستیم ؟

 

 ما در کریت به عنوان انسان و به عنوان عضوی از جامعه ایران خود را موظف می دانیم برای پیشرفت تمامی مناطق کشور عزیزمان تلاش کنیم . کریت همواره به اصول، ارزش‌ها و باورهای خود در زمینه آموزش افراد و بومی سازی مشاغل نوآورانه در مناطق محروم پایبند است و این باور به ما کمک می کند نیروی های مشتاق را به سمت متخصص شدن هدایت کنیم .

کریت به محیطی امن و دلپذیر معتقد است که در آن  تبعیض جایی ندارد و به پرورش محیطی معتقدیم که در آن همکاران ما پذیرفته شوند، شکوفا شوند و رشد کنند. ما ممکن است در ویژگی‌ها و باورهای فردی خود متفاوت باشیم، اما به تقویت همکاری خلاقانه بین افراد با فرهنگ‌ها، نژادها، قومیت‌ها، جنسیت، و تخصص های مختلف اعتقاد داریم. ما به کیفیتی که برای محصولات ارائه می‌دهیم متعهدیم .تمامی پرسنل کریت با شور و اشتیاق تلاش می کنند تا کیفیت زندگی نسل فعلی و آینده را از طریق طراحی، صنعتگری و نوآوری افزایش دهند .

 ما با هم می ایستیم… محصول بهتر ، زندگی بهتر، جامعه ای شاد تر

گروه صنعتی چینی بهداشتی نوین سرام کویر(کریت)